Anslut till Jönköping Stadsnät

Jönköping Energi har beslutat att bygga ut det lokala öppna bredbandsnätet i samtliga tätorter och tätbebyggda områden i Jönköpings kommun. 2021 kommer 90 % av alla hushåll och företag ha möjlighet att ansluta sig till Jönköping Stadsnät. Jönköping Stadsnät är det lokala öppna bredbandsnätet där man fritt väljer internet, TV, telefoni och andra bredbandstjänster efter eget intresse och behov. En uppkoppling med valfrihet, som ger bästa tänkbara förutsättningar för både dagens och framtidens kommunikation. Stadsnätet byggs med optisk fiber som har en näst i...
  • Fokusområden

#inlineditbutton