Områden under försäljning

Just nu pågår försäljningen i Taberg och Tenhults landsbygdsområde, för att kunna genomföra utbyggnaden krävs att minimigränserna för antalet beställningar nås innan 2018-12-31. Minimi... möjligt genom ett samarbetsavtal med Jönköpings kommun. Det innebär att vi skapat ett erbjudande att ansluta fastigheter på landsbygden till vårt fibernät Jönköping Stadsnät Wetterne.