wetternet
Om Jönköping Stadsnät

Jönköpings stadsnät, Wetternet byggs med fiberoptisk kabel är helt överlägsen all annan teknik och överför digital information med ljusets hastighet.

Fördelar med Jönköpings stadsnät

• Blixtsnabbt Internet, tv och telefoni, från en och samma fiberkabel
• Ett hundratal tjänster från många olika leverantörer, allt i olika prisklasser
• Upp till 1000 Mbit/s.
• En framtidssäker fiberanslutning
• En investering som sannolikt ökar värdet på ditt hus
• Frihet att välja leverantör av tjänster
I ett öppet stadsnät väljer du själv av vem eller vilka du köper tjänster från. Du hittar både de stora leverantörerna inom internet, tv och telefoni tillsammans med de mindre. Det är dina önskemål och behov som styr, det är du som bestämmer vad som passar dig bäst!

Vi är nära

Jönköpings Stadsnät, Wetternet är en del av Jönköping Energi. Vi är trygga och långsiktiga och har lång erfarenhet av att bygga bra infrastruktur. Vi finns nära dig, i din vardag.

Svenska Stadsnätsföreningen

Jönköping stadsnät är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen, SSNF. Läs mer om Ssnf på www.ssnf.org Detta innebär bland annat att våra avtalsvillkor följer föreningens standard.
ssnf2SKA-logga_2011