skyline
Fastighetsägare

Ge dina hyresgäster ett enkelt val att bli riktigt snabba genom att ansluta din fastighet till Jönköping Stadsnät Wetternet. Alla dina hyresgäster i fastigheten kan själva välja fritt från ett stort antal tjänsteleverantörers utbud inom internet, tv och telefoni.

Kostnad

Anslutningen innebär att du som fastighetsägare betalar en engångskostnad för att ansluta till vårt fibernät. När anslutningen är klar betalar du en serviceavgift per ansluten lägenhet/lokal. Serviceavgiften är 25 kronor per lägenhet/lokal.

Tre steg


1. När du varit i kontakt med oss, skickar vi en offert på anslutningskostnad.
2. Vi sköter alla delar av installationen. Tillsammans bestämmer vi hur anslutningen ska genomföras rent praktiskt.
3. I varje bostad installeras en Wetternet-box och därefter kan alla hushåll beställa internet, tv och telefoni.

Fastighetsnät

På insidan av din fastighet krävs ett fastighetsnät som distribuerar stadsnätet till alla lägenheter/lokaler. Detta nät bygger och bekostar du själv som fastighetsägare. Till din hjälp har vi tagit fram rekommendationer.