Tjänsteleverantör i nätet

Vi har en tydlig avtalsprocess 

Processen för att teckna samarbetsavtal vill vi gärna driva tids- och kostnadseffektivt. Då handlar det mycket om att klargöra varandras förväntningar och förutsättningar för en lyckosam tjänsteförsäljning. Samarbetet innebär att vi gör "en resa" tillsammans. Vi sitter så att säga i samma båt - båda parter vinner på att det går bra med tjänsteförsäljningen.
Efter samarbetsavtal vidtar sedan en särskild "kom-i-gång-process" för försäljningsstart och leveransstart.
Du kommer att få draghjälp i din marknadsföring och kan marknadsföra och leverera din tjänst via Jönköping stadsnät.
Vi samarbetar med andra öppna stadsnät via den nationella knutpunkten Stadsnätsportalen. Alla tjänsteleverantörer som vill leverera i ett eller flera nät loggar in i Stadsnätsportalens Tjänstekanon och administrerar och skjuter ut sin tjänsteinformation till alla stadsnätswebbar. Enkelt och smidigt.
Välkommen att kontakta Lennart Jarl, 036-10 83 55, så får du veta mer om hur vi samarbetar med tjänsteleverantörerna.
Läs mer om Stadsnätsportalen.