Support och felanmälan

Felanmälan görs alltid till din tjänsteleverantör. Jönköping Stadsnät och de tjänsteleverantörer som säljer tjänster i nätet samarbetar, och för att det ska vara enkelt för dig som kund, vänder du dig alltid till tjänsteleverantören vid felanmälan.
I de fall problemet sitter i Jönköpings Stadsnät, kontaktar tjänsteleverantören oss för att lösa problemet så snabbt som möjligt.
Eftersom det i vissa fall är problem i nätet, kan vi därför komma att kontakta dig som kund för att t ex boka en tid för hembesök.