Landsbygdsområden under byggnation med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

EU-flaggaEuropeiskaJordbruksfonden_100px
Under hösten 2016 startades byggnation av fiber i de tre områden som fick beviljat bredbandsstöd via Europeiska Jordbruksfonden.

Vilka områden är det?

Vi har sökt stöd och fått stöd för tre olika landsbygdsområden i Jönköpings kommun, dessa är:
Norra Mo
Hakarp/Svarttorp/Järsnäs
Ödestugu/del Tenhults landsbygd


Dessa områden byggs med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Om du är osäker vilket område du tillhör är det enklast att söka på din adress här på wetternet.se, på områdessidan uppdateras också status för hela området.