Fiber till landsbygden

De senaste årens målinriktade arbete med att ge landsbygden samma möjlighet som tätorten har gett resultat -nu kan alla i Jönköpings kommun få fiber.
Just nu pågår en expansiv utbyggnad av fiber till både tätort och landsbygden i vår kommun. De sista byggbesluten är tagna och även landsbygdsområdena runt Taberg och Tenhult med 1 320 st fastigheter är klara för byggnation. Det innebär att Jönköping Energi erbjuder möjlighet för fiber till alla, oavsett var man bor i kommunen.
EU-flaggaEuropeiskaJordbruksfonden_100px2
Jönköping Stadsnät Wetternet har under de senaste åren byggt och anslutit 12 900 villor till stadsnätet och har idag totalt närmare 30 000 anslutningspunkter. Det är det största infrastrukturprojektet Jönköping Energi har genomfört sedan utbyggnaden av elnätet.
Förseningar i byggnationen:
Vi är ödmjuka inför uppgiften och medger att det ibland blir förseningar i byggnationen. Alla berörda kunder har informerats via brev. Det går även att söka på sin adress HÄR för att kontinuerligt få uppdaterad information om utbyggnaden i sitt närområde.
Förseningarna är något vi beklagar och vi förstår frustrationen det skapar, men vi vill understryka att vi står fast vid vårt åtagande. Vi kommer att bygga klart och alla som önskar kommer få fiber!

Varför ska du ha fiber?