1000 fler hushåll får fiber på landsbygden

Fortsatt satsning på landsbygden innebär att ytterligare 1000 hushåll får tillgång till fiber genom Jönköping Stadsnät Wetternet. Skärstad och Gränna nådde minimigränserna när försäljningen på fyra landsbygdsområden summerades i juni. Under 2019 kommer dessa två områden att få fiber.
fiber-landsbygd-wetternet
Under senaste året har försäljningen av fiberanslutningar pågått och nu har antalet beställningar nått den minimigräns som krävts för att byggnation ska vara möjlig.
- Vi är riktigt glada för att vi nu kan påbörja byggnationen av fiber till 1000 hushåll runt om Skärstad och Gränna, säger Anna Söderberg projektledare Jönköping Energi.

Resultat av långsiktig satsning

Det pågår en rekordstor utbyggnad av fiber på landsbygden i Jönköpings kommun. Med hjälp av stöd från EU byggs fiber till cirka 2500 villor under 2018. Under det senaste året har försäljning pågått av fiber till resterande delar av landsbygden i kommunen. Tillsammans med lokala eldsjälar och ambassadörer ute i kommunen har vi nu fått tillräckligt många beställningar i två områden för att kunna påbörja byggnation. Försäljningen fortsätter i de områden som inte nått ända fram.
- Vi fortsätter med försäljningen och hoppas att vi även i områdena kring Tenhult och Taberg kommer nå minimigränsen så vi kan fortsätta bygga ut stadsnätet även här under 2020, säger Anna Söderberg projektledare Jönköping Energi.

Varför fiber?

Fiber är en viktig infrastruktur och ersätter på sikt den gamla ADSL-tekniken som går via vanliga telefonledningar. Under 2018 kommer dessutom flera telestationer i kommunen att avvecklas.
– Fiber är det som kan garantera en framtidssäkrad kommunikation, de mobila näten finns också men påverkas av mängden användare eftersom kapaciteten är begränsad, så fiber är det som rekommenderas till alla hushåll, säger Anna Söderberg.
Genom stadsnätet går det att få internet men också HD-tv och telefoni, även välfärdstjänster så som trygghetslarm från kommunen kopplas in via fiber.
Vill du veta mer om fiber till landsbygden hittar du mer information på www.wetternet.se...