Fastighetsnät

När du beställer fiber från Jönköping Stadsnät Wetternet lämnar vi en anslutning till fastigheten på överenskommen plats. För att distribuera stadsnätet till lägenheter och lokaler krävs ett så kallat fastighetsnät.
Wetternet_Hus2
Fastighetsnätet i din fastighet bygger och bekostar du själv som fastighetsägare. Att bygga ett nät är inte krångligt om du tar hjälp av en seriös entreprenör. Undersök också om det finns befintlig kanalisation/rör i fastigheten som kanske kan användas för att dra fram fiber till respektive lägenhet/lokal.
Vi ger dig gärna råd i hur nätet bör byggas, därför har vi tagit fram rekommendationer som du kan använda för att kunna göra en bra beställning av fastighetsnät. Rekommendationerna finns samlade i ett pdf-dokument som du hittar till vänster.
Vi vill vara neutrala och lämnar därför inga rekommendationer på företag som kan bygga fastighetsnät. Men be gärna om referenser från företaget du kontaktar.
Filer